Onderwijs

In het primair onderwijs, of basisonderwijs, wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van het kind. Belangrijk is dat dit zo goed en efficiƫnt mogelijk gebeurd. De manier waarop deze basis gelegd moet worden is dan ook volop in beweging. Verschillende lesmethoden, andere visies en nieuwe studieresultaten zijn hiervoor de grondleggers.
De maatschappij verandert constant en het onderwijs verandert mee. Een belangrijk onderdeel hiervan is de digitalisering van de samenleving, deze heeft een enorme invloed op de manier van onderwijs geven.
Spelenderwijs leren, leren is weer leuk!
Wij hebben sinds 1997 ervaring binnen het primair en bijzonder onderwijs.
Natuurlijk weten wij wat een kind behoefd, of het nou een kind met een PGB is of een kind binnen het regulier onderwijs is.
Wij hebben de tools en de expretice op software gebied, evt kunnen we terug grijpen op een orthopedagoog.